O mě napsali jiní

Zpracovala Eva Šrámková

Bedřiška Znojemská , vlastním jménem Božena Krejčová , rozená Fritzová se narodila 2. června 1928 v rodině důstojníka ve Znojmě – Louce . V roce 1947 absolvovala gymnázium v Českých Budějovicích a zahájila studium na lékařské fakultě Karlovy univerzity . Při politických prověrkách v roce 1950 byla ze studia vyloučena a zároveň jí byly zakázány všechny druhy škol . Proto v letech 1951 – 1956 studuje soukromě malbu u akademického malíře Emanuela Frinty , akademického malíře Františka Ketzka a akademického malíře Františka Nedvěda .
V roce 1959 uzavírá sňatek s Bořivojem Krejčím . Společně se pak věnovali výzdobě zvonů , kostelů , kaplí , oltářů a vitrážím . V 70. letech jim hrozí vězení za jejich činnost . Uchylují se dosamoty Červeného mlýna , kde si budují ateliér . Romantické povodí Dyje se navždy zapsalo do její duše tak , že když je nucena vzít si pseudonym , aby se alespoň na chvíli skryla před tvrdým dopadem tajné policie , přijala jméno Bedřiška Znojemská .
V roce 1991 její manžel umírá . Přes tuto těžkou ztrátu se malířka snaží přenést svou prací . Obeslala výstavu v Portugalsku a získává tak ohlas i v cizině . Následují nabídky výstav v Kalifornii , Francii , Švýcarsku , Anglii , Kanadě , Německu a Švédsku .
Získala jedenáct mezinárodních diplomů a cen a ve Stockholmu je jí udělena zlatá medaile na světové výstavě “ největších talentů “ . Je zařazena do mezinárodního časopisu Art Diary – soudobé umění a jako jediná je vybrána do Internet Muzea v Benátkách .


Zpracoval Dr. Miroslav Klivar

Bedřiška Znojemská je jednou z mála malířek u nás , která se soustavně věnuje náboženské tématice v kresbě , ilustraci , závěsném obraze i v monumentální malbě v prostorech chrámů . V každém díle ztvárňuje svůj vztah k tématu vycházející z vlastní originální myšlenky . Její obrazy mají náboženský obsah , vypravují o náboženském ději , avšak současně se brání statičnosti náboženství . Výraznou nuancí je u Bedřišky znojemské romantický
symbolismus . Malířka dochází až k samotné hranici exprese , nenechá se unášet vnějšími znaky dramatu v expresi , nýbrž vidí těžiště ve vnitřním zamyšlení postav . V milostných motivech dosahuje největší syntézy tohoto svého vidění světa . Další nuancí v uměleckém výrazu je symbolismus surrealistický . Jde o hledání nadreality – nadskutečna , které je těžko poznatelné , musí potlačit rozum a uvolnit volné představy . Jde o rozpor mezi racionalitou a iracionalitou – autorka hledá prapodstatu života . Předměty optické reality jsou rozbíjeny až do fantaskních přeludů a halucinací a přeludy jsou takřka vždy organické .
Abychom pochopili specifičnost styluBedřišky Znojemské , musíme také zdůraznit její virtuozní práci s laky , neboť si osvojila zcela originální práce s lakem . Lazury , které mají nejen hloubku , ale i zvláštní hodnotu světla a světelných reflexů jsou mimořádně působivé . Oceňujeme zvláštní postupy autorky a uznáváme její “ malířské tajemství “ . Odborný rozbor ukazuje , že moderní symbolismus Bedřišky Znojemské je mnohotvárně krásný a vznešený .