Bedřiška Znojemská | Malby, kresby, dřevořezby, fotografie, miniatury

Navigation Menu

Řád Elišky Přemyslovny

Odborná komise Nadačního fondu Elišky Přemyslovny rozhodla udělit malířce Řád Elišky Přemyslovny. http://www.eliskapremyslovna.cz/news/rad-elisky-premyslovny-v-roce-2017-si-odneslo-patnact-zen/

Více

Čarodějnice 2017

Dne 30.4.2017 se uskuteční tradiční slet čarodějnic v Jiřicích u Moravských Budějovic. Přítomna bude i malířka B. Znojemská. Bude presentován nový kalendář pro rok 2018/2019

Více

Březen 2017

Jaro Jaro, jaro je tu Odpusťte, neumím vyjádřit slovy svúj úžas Jen do zeleně namáčím štětec A všechen obdiv skryji do podoby...

Více