Bedřiška Znojemská | Malby, kresby, dřevořezby, fotografie, miniatury

Navigation Menu

Čarodějnice 2017

Dne 30.4.2017 se uskuteční tradiční slet čarodějnic v Jiřicích u Moravských Budějovic. Přítomna bude i malířka B. Znojemská. Bude presentován nový kalendář pro rok 2018/2019

Více

Březen 2017

Jaro Jaro, jaro je tu Odpusťte, neumím vyjádřit slovy svúj úžas Jen do zeleně namáčím štětec A všechen obdiv skryji do podoby...

Více

Únor 2017

Pevný bod Už nevím, kdo to pravil –   Dejte mi pevný bod a já pohnu světem Však každý z nás ho potřebuje každý z nás ho má Z něho vycházíme a do něho se vracíme Ten jediný, pevný, tvůrčí bod celého Vesmíru         Bůh...

Více

Leden 2017

Přátelství je rozsvicené okno ve tmě je společná radost i bolest je Víra, že nezklameš Naděje, že nezůstanu sám a Láska, která horou pohne Přátelé,děkuji, že jste a přeji vám i sobě, aby nám to vydrželo i v Novém roce Bedřiška...

Více