Aktuality,  Obrazy dle měsíců s texty

Červenec 2015

Léto budiž pochváleno – řekl básník

Ano, to léto, které sluncem září

Vůní lipových aleji provází tvůj krok

Zpěv skřivánka – slyšíš ?

Náruč tve Země je dokořán

Zastav ten spěch, ach nepospíchej

Jen hlavu pyšnou sklon před tím zázrakem