Posted on Srp 23, 2013

Žízeň – Vyprahlá jsou mnohá lidská srdce i mysl.

Many a human heart and mind is barren.