Posted on Srp 24, 2013

Valkýra – Valkýry vítaly na Prahu ráje nové vítěze. Sice pověst praví, že byly panny, ale pro mne je matka nositelkou budoucích

Valkyries welcomed new winners to Paradise. Legend has it they were virgins, but I see mother as a bearer of the future