Posted on Srp 24, 2013

Tryzna – Pláčem a čtením knihy mrtvých provádíš můj odchod, ale já žiji dál, jinak, lépe.

You weep and read The Book of The Dead but I live on, a different, better life.