Posted on Srp 24, 2013

Tři Marie – Tři ženy, Panna, Matka a Žena statečně zapálí to prokleté hadí plémě. A hleď, slunce vychází!

Three women – Virgin, Mother and Woman bravely set the vicious race on fire. And behold – the sun is rising!