Posted on Srp 24, 2013

Světlo a stín – Jen světlo ti dá život, je tvůrčím bodem, však černá tma ti tíží ramena. To je tvůj černý stín.

Only light will give You life and is creative. The darkness lies heavy on your shoulders. It is your black shadow.