Posted on Srp 24, 2013

Stolovníci – Předseda Láska. Zpozorníš nebo zůstaneš lhostejný. Ach, jen se neotáčej zády!

The chairman Love. You will sit up or remain unconcerned. Just don’t turn your back on him!