Posted on Srp 24, 2013

Smrt titána – Teprve když mu rozdrtili srdce, když ztratil lásku, teprve tehdy zemřel. Titán

Only when they crushed his heart he lost his love and died. Titan