Posted on Srp 24, 2013

Slušně vychovaná slečna – Svůj výsměch, vztek a výčitky skryji

I will hide my mockery together with anger and reproach