Posted on Srp 23, 2013

Růžové brýle – Růžové brýle vám nasadím, sladkými řečmi omámím vaši duši a nakonec vám nasadím tvrdé otěže mé vlády

I will make you put rose glasses on, fool your soul with honeyed words and put the reins of my power on you in the end.