Posted on Srp 24, 2013

Prosba za nenarozené – Těžká je moje ruka prosící. Dej Bože život v moje lůno a smiluj se nade mnou

Heavy is my begging hand, please, God, put life in my womb and have mercy on me