Posted on Srp 23, 2013

Modlitba – Do tíhy Země je mé tělo zabořeno. Duše však do jiných světů vyrůstá

My body is bound by the gravity of Earth. But my soul grows up to other worlds.