Posted on Srp 23, 2013

Konec představení – Až nastane ta hodina poslední, to odnesou jen tu bolesti-plnou schránku . Tvé tělo. Ty však půjdeš dál.

When the final hour comes, only a painful vessel will be carried away. Your body. You will go on.