Posted on Srp 23, 2013

Dva světy – Náš velký přítel nás chová ve zřítelnici svého oka

Our big friend keeps us as the apple of his eye