Posted on Srp 23, 2013

Credo – Tou paletou je život. V pokoře poklekám k dílu a v objetí tvůrčího času štětcem značím stupně od tíhy k volnosti ducha.

The life is my palette. I humbly kneel before my work and in the time of my creation I mark the grades of freedom of my spirit.