Posted on Srp 23, 2013

Bárka cháronova, to není těžká, chmurná loď. To je lehounká, papírová lodička, to je začátek nového života.

The boat of Charon is not a heavy, grim vessel. It is a lightweight paper boat, the beginning of a new life